Yogans
fördelar
och filosofi

Trots att ursprunget till yogans vetenskap är dolt i tidens dimslöjor är den alltid aktuell och under ständig utveckling och förändring. Den är en levande konstform som andas. Inspirerad från djupet av naturen omkring oss och lika relevant idag såsom den alltid har varit.

Olika fördelar med yoga

Yoga är inte bara en serie av olika positioner och kroppsställningar, utan en hel livsstil som bland annat kan omfatta valet av näringsrik kost, massage för välmående och optimerat lymfsystem, medvetandegörande andning, avslappning och meditation. Förutom att det är ett fantastiskt sätt att hålla kroppen i form främjar den holistiska yogan kroppens egen naturliga, helande kraft. Den kan i sin tur användas som en läkande kraft till en mängd olika hälsoproblem, både fysiska och emotionella.

Yoga är ett livets vetenskap, utvecklad under flera tusen år. Den främjar hälsa och lycka genom att harmonisera sinne, kropp och själ. Vem som helst kan praktisera yoga. Varken ålder, kondition, hälsa, kroppsvikt eller religion spelar någon roll.

Människor börjar med yoga av många olika anledningar. Det kan vara för att hantera stress, stärka konditionen eller för att söka åtgärda ett specifikt fysiskt eller emotionellt mående. Oavsett anledning kommer yogan utan tvekan att förändra personens uppfattning av världen. Yoga främjar vitalitet, mentalt lugn och möjligheten till självutveckling.

Asana

Asana (yogapositioner) arbetar igenom hela kroppen, mjukar upp leder och stretchar muskler för att förbättra kroppshållning och bibehålla styrka och flexibilitet. Övningarna kan förbättra cirkulation, bidra till effektiv funktion i de inre organen och kan vara djupt terapeutiska. När fysiska och mentala spänningar löses upp kan enorma resurser av energi bli frisläppta.

Pranayama

Pranayama (andningsövningar) stimulerar kroppens funktioner och hjälper till att kontrollera förnimmelseförmågan. Det hjälper till att balansera nervsystemet. Andningen ses inom yoga som bron mellan sinnet och kroppen, och mellan det medvetna och det omedvetna. Genom att fokusera på andningen blir vårt sinne lugnt och fokuserat.

Savasana

Savasana (avslappning) är en otroligt viktig del av en yogaklass. Den bidrar till att motverka stressymptom och ger kroppen tid för återhämtning.

Yogans åtta grenar

För över 2000 år sedan sammanställde Patanjali (en indisk helig man och yogafilosof) “De Åtta Grenarna av Raja Yoga” (Raja betyder kunglig) i skriften “Yoga Sutra”. Hans budskap var att “arbeta med din kropp för att lugna ditt sinne och därigenom uppnå en känsla av frid“. De åtta grenarna är progressiva steg – helt enkelt riktlinjer av sunt förnuft – för att rena kropp, sinne och själ. Det leder yogin till en upplevelse av livsinsikt.

Yogans historia & filosofi

Yogans filosofi återfinner vi sammanfattad i uråldriga skrifter såsom Vedaskrifterna, Upanishaderna, Bhagavad Gita och Yoga Sutra. De skrevs på sanskrit som är ett av de äldsta kända språken.

Yoga är inte en religion utan kan istället beskrivas som en filosofi och ett levnadssätt. Det vi lär oss i yoga kan översättas och integreras till vår egen bakgrund och tillvaro, vårt sinne, kultur och religion.

Ordet yoga betyder att ”förena” och det kommer från sanskritordet ”yoke”. Hathayoga (som praktiseras till stora delar i västvärlden) betyder sol och måne – eller motsatsförhållanden, så som het och kall, ljus och mörk, maskulin och feminin, aktiv och passiv. Hatha förenar motsatser för att bringa balans. Hathayoga hjälper till att harmonisera och integrera dessa universums polära energier för att skapa fysisk, mental, emotionell och spirituell balans och harmoni inombords.

I yogans filosofi anses kroppen vara själens fordon och porten till det inre gudomliga templet. Kroppen och vår kroppsliga existens ses som ett underbart instrument där vi kan utöka och förena vårt medvetande och frigörande av energi (prana).

Yogapositioner och rörelser (asanas) har utvecklats under många århundraden. Förutom att asanas bidrar till ett starkare flöde av prana (livsenergi) i kroppen och därigenom kanti (fysisk skönhet), så kan de även förstärka känslan av klarhet och främja återställande av mental och fysisk balans, hälsa, vitalitet och välmående

De fem grundprinciperna i yoga

Yogans komplexa filosofi och vetenskap har förenklats och sammanfattats av sivanandaskolan till fem basprinciper. Genom att integrera dessa principer i vår egen livsstil kan vi enligt sivanandayogan utveckla och bibehålla det högsta tillståndet av fysiskt och mentalt välmående.

Bokning & kontakt

Använd bokningsformuläret eller kontakta Ucci via mejl eller telefon för mer information om priser och lediga platser.